Module4

Welkom bij Module4

Email
1. Moet een auditor altijd specialistische kennis over het te auditen onderwerp hebben?
2. Waarom kunnen discussies in een audit ook goed zijn?
3. Wat bedoelen we met een “gepaste stilte”?
4. Waar is een auditee primair op gericht?

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Facebook
Google+