• Aantoonbaar opgeleid als interne auditor

    Aantoonbaar opgeleid als interne auditor

  • Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

E-learning Cursus interne auditor

"Interne audits zijn onmisbaar voor iedere organisatie. Het zorgt er voor dat organisatorische machine blijft functioneren. In deze cursus interne auditor aandacht voor de techniek van het houden van gesprekken, de opzet en structuur van het houden van interne auditor maar ook uitgebreid aandacht voor gesprekstechnieken."


Over de cursus
Over de cursus

In de E-learning Cursus interne auditor komt een groot aantal onderwerpen aan de orde zoals de noodzaak en doel van interne audits, het verschil tussen functioneren en beoordelen, de aanpak en opzet en gesprekstechnieken ...

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Vul hier het online registratieformulier in om deel te nemen aan de E-learning cursus interne auditor. Na ontvangst van het aanmeldformulier en betaling ontvangt u binnen 2 werkdagen uw welkomstbrief.

Intern auditen in het kader van de ISO9001 en ISO14001 levert resultaat

Intern auditen in het kader van de ISO9001 en ISO14001 levert resultaat 1

Interne audits worden vaak geassocieerd met de ISO 9001 en ISO14001 normering. Vanuit de E-learning Interne auditor kijken we naar de verplichtingen vanuit deze normen. Het zijn deze internationaal erkende normen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement die een directe verwachting wekken van de interne audits en de interne auditor. Een goede cursus interne auditor wordt dan verwacht.

De ISO 9001 en ISO14001 certificeringen ondersteunen niet alleen de betrouwbaarheid van de processen en dus de continuïteit van het bedrijf, maar hebben ook een positieve uitwerking op het imago van het bedrijf of de instelling. Er zijn geen wettelijke eisen die voorschrijven dat de organisatie de processen op het gebied van kwaliteit en milieu dient te certificeren, maar het zorgt er voor dat de processen helder worden. Met gestroomlijnde processen waarin kwaliteit en milieu centraal staan wordt de kans op fouten gereduceerd. De internationale normen maken gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus omvat. Het intern auditen van deze processen is een voorwaarde voor het leveren van het resultaat.

De interne auditor dient kennis te hebben van het auditen. Een cursus interne auditing in de vorm van een E-learning kan daarbij een prima leervorm zijn. Behaal ook het Certificaat interne auditor.

De interne auditor aantoonbaar opgeleid conform de ISO norm

Cursus interne auditor

De vraag naar een aantoonbaar opgeleide interne auditor komt vanuit verschillende invalshoeken. Zo kan het handig zijn om eigen operaties te verbeteren of tool om managementsystemen te verbeteren. Nog vaker zal het zijn om te voldoen aan een ISO norm. Drie normen stellen deze eisen het meest: de ISO 9001, ISO 14001 en de ISO 45001.

De norm ISO 9001, ook wel de kwaliteitsnorm, stelt eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo moeten zij aantonen dat zij in staat zijn om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens stelt het ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het verbeteren van systemen alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De norm ISO 14001, ook wel de milieunorm, specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem: – het verbeteren van de milieuprestaties; – het voldoen aan complianceverplichtingen; – het bereiken van milieudoelstellingen. Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren.

De norm ISO 45001 staat voor ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ en is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke en veilige arbeidsomstandigheden.

Met de E-learning cursus Interne auditor kan voldaan worden aan de eis met betrekking tot de aantoonbaarheid conform de ISO norm.

Aantoonbaar opgeleid als intern auditor

Cursus Interne auditor.

Auditen lijkt zo makkelijk. Je knoopt een gesprek met iemand aan, maakt van het gesprek een paar notulen en dat was het dan. Maar is dat eigenlijk wel wat we er van zouden mogen verwachten: je gesprekspartner, je collega’s en de organisatie? Aan een gesprek zonder inhoudelijke waarde heeft niemand iets, dus is dat geen auditen.

Diverse managementsystemen, zoals een kwaliteit-, milieu of arbomanagement met hun eigen ISO norm en standaarden vragen om inhoudelijke audits. Om goede audits te krijgen zul je audits moeten uitvoeren waarbij je weet wat je aan het doen bent en dat kan alleen als je (aantoonbaar) opgeleid bent. Daarmee weet je waar je op moet letten, weet je hoe je de audit moet plannen, uitvoeren en vastleggen. Ook de menselijke kant mag niet onderbelicht blijven. Daarbij zijn interne audits vaak ook lastiger, hoewel veel nieuwe auditors denken dat externe audits moeilijker zijn. Het stellen van kritische vragen, het voorbij gaan aan hiërarchische verhoudingen en collegialiteit vraagt om geschoolde auditors. Het is daarbij van groot belang dat iedereen binnen een organisatie weet wat er speelt bij een interne audit. Met het behalen van het Certificaat Cursus Interne auditor leert de cursist met deze aspecten rekening te houden. De cursus van ManagementInfo Academy voldoet aan de eisen die de ISO norm van een interne auditor vraagt.

Facebook
Facebook