De Interne Auditor en Zijn/ Haar Rol bij Organisatieverbetering

De Cruciale Bijdrage van de Interne Auditor De rol van een interne auditor is van onschatbare waarde als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van een organisatie. In dit artikel verkennen we de verantwoordelijkheden van de interne auditor en benadrukken we het...

Een goede interne audit begint met de voorbereiding

Het succes van een goede interne audit staat of valt met de voorbereiding. Daarop gaan we in de E-learning cursus interne auditor uitgebreid op in. Die voorbereiding betekent kennis van het doel van de audit duidelijk te hebben, het onderwerp van de audit helder te...

Gespreksvaardigheden interne auditor essentieel

Met de training Interne auditor zorgt de cursist dat hij of zij aantoonbaar opgeleid wordt voor het auditen binnen de eigen organisatie. Maar is hij of zij in staat ook daadwerkelijk in staat een goed gesprek te voeren? In de e-learning Interne auditor is om die reden...