Het succes van een goede interne audit staat of valt met de voorbereiding. Daarop gaan we in de E-learning cursus interne auditor uitgebreid op in. Die voorbereiding betekent kennis van het doel van de audit duidelijk te hebben, het onderwerp van de audit helder te hebben en de inhoud van de procedures en werkinstructies te kennen. Een goede voorbereid moet dus niet te licht opgenomen te worden.

Een audit zonder voorbereiding verwordt al snel een rondleiding door het bedrijf of een leeg gesprek zonder inhoud. Aan een audit zonder inhoud heeft niemand iets. Een goede voorbereiding van de interne auditor betekent ook dat het juiste audit-team wordt ingeschakeld, de geplande tijd goed wordt vastgesteld en de audit efficiënt kan verlopen. Slecht voorbereid is de auditor die als eerste vraag stelt “Heeft u een procedure?”.  Die procedure had de auditor al hebben moeten doornemen vooraf gaand aan de audit. Met kennis van de procedure bestudeerd had hij inzicht gehad over de activiteiten van de auditee. Het tijdens de audit beoordelen van documentatie die vooraf al beschikbaar had moeten zijn is verspilling van (kostbare) tijd van zowel auditee als auditor. Bovendien heeft hij ook geen tijd meer om er echt over na te denken.

Audits worden uitgevoerd in het belang van de auditee, niet ter meerdere eer en glorie van de auditor. De auditee heeft het meeste profijt van een audit die toegevoegde waarde heeft door een constructieve en behulpzame benadering van de auditor. En dat begint dus met een goede voorbereiding door de auditor.

Ben je op zoek naar een goede cursus E-learning interne auditor?