Met de training Interne auditor zorgt de cursist dat hij of zij aantoonbaar opgeleid wordt voor het auditen binnen de eigen organisatie. Maar is hij of zij in staat ook daadwerkelijk in staat een goed gesprek te voeren? In de e-learning Interne auditor is om die reden een module gewijd aan de gespreksvaardigheden interne auditor. Want er zijn tal van zaken waar de auditor op moet letten.

Ieder mens zit weer anders in elkaar. Veel auditors praten zoveel dat ze niet eens doorhebben dat luisteren ook een heel goede optie kan zijn. Wie praat, deelt zijn of haar gedachten, meningen,
overtuigingen of deelt informatie, maar luistert op dat moment niet. Als we zelf praten zullen we geen informatie opnemen en dus niets te weten komen. Aangezien we twee oren hebben en maar één mond zouden we twee keer zo lang moeten luisteren als praten.

In de communicatie is vooral ook belangrijk wat we zeggen. Wanneer we in onze gesprekken vooral ook veel positieve feedback geven zal iemand groeien. Positieve feedback is een ander woord voor waardering. Het is zoals het water geven aan een plant. Wanneer we iets negatiefs te melden hebben dan is timing erg belangrijk. Communiceren op een rustige plaats op een rustig moment. Het is daarbij bijvoorbeeld ook belangrijk dat we verkeerd gedrag benoemen en niet hoe zij of hij is. Het moet vooral over de gedragingen gaan. Wanneer we het over de persoon hebben en niet over zijn gedragingen maken we iets direct heel persoonlijk.

De volgorde waarin we de positieve en de negatieve boodschappen overbrengen is eveneens belangrijk. Breng altijd eerst de positieve boodschappen aangezien we als mens geneigd zijn meer naar de negatieve boodschappen te luisteren. Breng ook meer positieve dan negatieve boodschappen.

De gespreksvaardigheden interne auditor zijn dus erg belangrijk en komt terug in de training interne auditor. Ook op zoek naar een E-learning Interne auditor?