Interne audits worden vaak geassocieerd met de ISO 9001 en ISO14001 normering. Vanuit de E-learning Interne auditor kijken we naar de verplichtingen vanuit deze normen. Het zijn deze internationaal erkende normen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement die een directe verwachting wekken van de interne audits en de interne auditor. Een goede cursus interne auditor wordt dan verwacht.

De ISO 9001 en ISO14001 certificeringen ondersteunen niet alleen de betrouwbaarheid van de processen en dus de continuïteit van het bedrijf, maar hebben ook een positieve uitwerking op het imago van het bedrijf of de instelling. Er zijn geen wettelijke eisen die voorschrijven dat de organisatie de processen op het gebied van kwaliteit en milieu dient te certificeren, maar het zorgt er voor dat de processen helder worden. Met gestroomlijnde processen waarin kwaliteit en milieu centraal staan wordt de kans op fouten gereduceerd. De internationale normen maken gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus omvat. Het intern auditen van deze processen is een voorwaarde voor het leveren van het resultaat.

De interne auditor dient kennis te hebben van het auditen. Een cursus interne auditing in de vorm van een E-learning kan daarbij een prima leervorm zijn. Behaal ook het Certificaat interne auditor.