Archives for auditor

Intern auditen in het kader van de ISO9001 en ISO14001 levert resultaat

Interne audits worden vaak geassocieerd met de ISO 9001 en ISO14001 normering. Vanuit de E-learning Interne auditor kijken we naar de verplichtingen vanuit deze normen. Het zijn deze internationaal erkende normen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement die een directe verwachting wekken van de interne audits en de interne auditor. Een goede cursus interne auditor wordt dan verwacht.

De ISO 9001 en ISO14001 certificeringen ondersteunen niet alleen de betrouwbaarheid van de processen en dus de continuïteit van het bedrijf, maar hebben ook een positieve uitwerking op het imago van het bedrijf of de instelling. Er zijn geen wettelijke eisen die voorschrijven dat de organisatie de processen op het gebied van kwaliteit en milieu dient te certificeren, maar het zorgt er voor dat de processen helder worden. Met gestroomlijnde processen waarin kwaliteit en milieu centraal staan wordt de kans op fouten gereduceerd. De internationale normen maken gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus omvat. Het intern auditen van deze processen is een voorwaarde voor het leveren van het resultaat.

De interne auditor dient kennis te hebben van het auditen. Een cursus interne auditing in de vorm van een E-learning kan daarbij een prima leervorm zijn. Behaal ook het Certificaat interne auditor.

Aantoonbaar opgeleid als intern auditor

Auditen lijkt zo makkelijk. Je knoopt een gesprek met iemand aan, maakt van het gesprek een paar notulen en dat was het dan. Maar is dat eigenlijk wel wat we er van zouden mogen verwachten: je gesprekspartner, je collega’s en de organisatie? Aan een gesprek zonder inhoudelijke waarde heeft niemand iets, dus is dat geen auditen.

Diverse managementsystemen, zoals een kwaliteit-, milieu of arbomanagement met hun eigen ISO norm en standaarden vragen om inhoudelijke audits. Om goede audits te krijgen zul je audits moeten uitvoeren waarbij je weet wat je aan het doen bent en dat kan alleen als je (aantoonbaar) opgeleid bent. Daarmee weet je waar je op moet letten, weet je hoe je de audit moet plannen, uitvoeren en vastleggen. Ook de menselijke kant mag niet onderbelicht blijven. Daarbij zijn interne audits vaak ook lastiger, hoewel veel nieuwe auditors denken dat externe audits moeilijker zijn. Het stellen van kritische vragen, het voorbij gaan aan hiërarchische verhoudingen en collegialiteit vraagt om geschoolde auditors. Het is daarbij van groot belang dat iedereen binnen een organisatie weet wat er speelt bij een interne audit. Met het behalen van het Certificaat Cursus Interne auditor leert de cursist met deze aspecten rekening te houden. De cursus van ManagementInfo Academy voldoet aan de eisen die de ISO norm van een interne auditor vraagt.

Facebook
Facebook