De vraag naar een aantoonbaar opgeleide interne auditor komt vanuit verschillende invalshoeken. Zo kan het handig zijn om eigen operaties te verbeteren of tool om managementsystemen te verbeteren. Nog vaker zal het zijn om te voldoen aan een ISO norm. Drie normen stellen deze eisen het meest: de ISO 9001, ISO 14001 en de ISO 45001.

De norm ISO 9001, ook wel de kwaliteitsnorm, stelt eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zo moeten zij aantonen dat zij in staat zijn om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens stelt het ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het verbeteren van systemen alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De norm ISO 14001, ook wel de milieunorm, specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem: – het verbeteren van de milieuprestaties; – het voldoen aan complianceverplichtingen; – het bereiken van milieudoelstellingen. Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren.

De norm ISO 45001 staat voor ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ en is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke en veilige arbeidsomstandigheden.

Met de E-learning cursus Interne auditor kan voldaan worden aan de eis met betrekking tot de aantoonbaarheid conform de ISO norm.